dilluns, 6 de juny del 2011

AL "NOSTRE ANTON"

A cada pit un bleix ... Qui us coneixia
No evitarà l'angoixa i el sanglot ...
Tot s'ha esvaït: fermesa, bonhomia,
Optimisme, virtut... S'ha esvaït tot!
No semblava possible que ens deixéssiu
I encara sembla incert el desenllaç ...
Però el destí ha volgut que reposéssiu
Un cop per sempre més ... La vostra faç
Ja no presenta arrugues neguitoses
Ombrejades de flama d'ideal...
La mort us ha endolcit... Dins les mans closes
Inquietuds i anhels han fet final...
Impolut romiatge d'una vida!
Nitidesa de cor i d'esperit!
Gaudiu, amic, la pau que heu assolida
La malda no deixant de dia i nit...
En el record punyent del nostre pit
Sempre més vostra imatge hi serà ungida

IU BOHIGAS
Salt, 3-3-33

Aquest poema dedicat al seu amic i correligionari Antoni Pujol, es publicà al núm. 56 del Poble de Salt el dia 11 de març de 1933, juntament amb una breu nota biogràfica del malaguanyat regidor republicà. Malgrat que no ho podem assegurar, és possible que aquesta nota també l'escrivís l'Iu Bohigas. 

ANTONI PUJOL

Després d'una llarga i penosa malaltia, va traspassar, el dia 2 del corrent, a les 4 de la matinada, el nostre estimat amic i correligionari Antoni Puiol, regidor del Consistori d'aquesta vila. Comptava 59 anys d'edat. Era fill de Barcelona. Però des de feia molts anys que convivia amb nosaltres i es pot dir que havia fet la major part de les seves campanyes republicanes en la nostra població. Vingué a Salt amb motiu d'haver estat contractat com a parador en la fàbrica Mulleras. Un cop parada aquesta, el nostre amic passà amb el mateix càrrec a la fàbrica «Les Vetes», on romangué molts anys, fins que fou acomiadat amb motiu de no haver-se volgut supeditar a les imposicions arbitràries del patró que aleshores era ja el milionari Coma i Cros. Fou un dels socis fundadors del Centre Republicà i un dels més ferms propulsors dels ideals democràtics en el nostre poble. Repetides vegades fou elegit regidor. Quan ho fou per primera volta, degut a les seves campanyes en el Consistori a favor dels humils, es
creà l'enemiga dels elements caciquils que ho dominaven tot, i fou per la seva actuació enfront d'aquests que es féu efectiva la seva expulsió de la casa on treballava. La segona vegada d'ésser elegit regidor, el nomenaren segon tinent d'alcalde, des del qual lloc actuà sense decaïment a benefici del poble treballador. Passà l'època de la Dictadura, i, en caure aquesta, en les memorables eleccions del
12 d'abril de 1931, els republicans de Salt el portaren novament al Consistori. Durant el temps en què tota manifestació de les idees liberals era prohibida, Antoni Pujol no deixà de conspirar activament, formant part del Comitè local revolucionari. Fora de la política, es mostrà sempre l'home incansable i
organitzador de tota obra cultural i societària. A ell es degué la unificació de les tres germandats que existien al Veïnat abans de constituir-se «La Alianza Saltense». Entusiasta de l'obra educativa que representen els chors Clavé, treballà amb tot el delit per aconseguir posar en harmonia els dos que hi
havia formats en aquesta població. l encara podríem esmentar molts i molts altres trets i aspectes
de la seva actuació, l'enumeració dels quals resultaria prolixa.

L'Ajuntament, en la sessió del divendres, dia 3 del corrent, prengué l'acord següent:
«Seguidament, el ciutadà Alcalde president feu ús de la paraula per a remarcar la pèrdua irreparable del qui fou company de Consistori i insustituïble amic ANTONI PUJOL INGLES, la vida del qual s'ha extingit després d'una dolorosa i llarga malaltia. Esmentà la conducta exemplar de l'enyorat Pujol, tant en l'ordre privat com públic. Home d'arrelades conviccions democràtiques i socials, adreçà tots els seus esforços i tots els seus neguits a l'assoliment dels ideals que tan cars li eren. La pèrdua d'un valor positiu com era Antoni Pujol, passarà per molt temps entre els seus companys que amb ell havien conviscut les hores dures de lluita i les inoblidables de triomf. Acabà el President demanant a la Corporació que per tal de tributar un postrem homenatge a la memòria de l'abnegat i il·lustre company de Consistori, s'alci la sessió en senyal de dol i que l'Ajuntament sufragi totes les despeses de l'enterrament. Així ho acordem per unanimitat, tots els Regidors reunits, els quals subscriuen íntegrament les manifestacions de la presidència. »

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada